Философия

Ориентация към клиента като мерило за всички действия


От водещ доставчик на профили, какъвто е TROCAL, клиентите с право очакват нещо повече от само и единствено първокласен продукт. Успехите на пазара се постигат само в тим – чрез съвместната работа на доставчик и производител. Това включва както ориентирани към нуждите на клиента услуги от страна на системния доставчик така и всеобхватна подкрепа на производителя по отношение на пазарно поведение и управление на предприятието.

Customer Relationship Management или иначе казано управление на връзките с клиента са за TROCAL не само голи фрази, а централни опорни стълбове на стратегия, последователно ориентирана към нуждите на клиента във всички свои бизнес процеси. Дали ще е академия за партньори, консултации за конкретен обект, помощ при проектирането, с рекламата и пласмента или многобройните други услуги – едно е ясно – всеки един партньор ще получи от TROCAL именно онова „рамо“, от което се нуждае днес в жестоко оспорвания сегмент на производството на прозорци. С други думи: при TROCAL всички бизнес процеси са сведени до едно правило - Полза за клиента.

Висша цел тук е укрепване на отношенията с клиента и издигането им до истинска партньорска връзка.


Бързо намиране