За нас

...и за марката


Тимът на TROCAL е тясна общност от сътрудници, чиято висша цел е с всички възможни средства да се създадат трайни ползи за нашите партньори и клиенти. Достигнала своята висша форма на развитие корпоративната идентичност обединява в тази общност нашите партньори под формата „Член на тима TROCAL“.

Какво отличава TROCAL:

  • TROCAL е уникален – със своите специалисти, които мислят по новому и постигат необикновени неща.
  • TROCAL е гъвкав, защото сме бързи, а ориентир за нас са нашите цели и нашите клиенти.
  • TROCAL е открит, защото поддържаме открит и честен диалог със сътрудници, клиенти и общесвеността.
  • TROCAL е иновативен, защото разработката на ориентирани към бъдещето продукти и услуги за отделните пазари е стара наша традиция.

За да гледате тази резентация се нуждаете от Adobe Flash Player.
Сваляне на Flash Player.


Бързо намиране